http://www.apikamianna.ecom.com.pl/


Certyfikat Polskiego Związku Pszczelarskiego

Apikamianna


Akcja certyfikatów jakości miodu
Polskiego Związku Pszczelarskiego

Pszczelarze spełniający warunki produkcji miodów pszczelich określonych
urzędowymi normami obowiązujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej,
mają
prawo i obowiązek znakowania swoich produktów
logo Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Działania te (podobnie jak czynią to pszczelarze niemieccy od lat 30-tych XX wieku)
mają
na celu promowanie miodów pochodzenia krajowego poprzez gwarantowanie
konsumentowi ich wysokiej jakości, oraz osiąganie przez pszczelarzy
korzystniejszych cen za produkt.
Nie ma innej drogi aby sprostać wyzwaniom związanym z członkostwem
w Unii Europejskiej oraz propagować miód Pszczelarzy Polskich
zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim jako produkt najwyższej jakości.


Do końca 2008r minimum 10 tys. Pszczelarzy
zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim, powinno posiadać certyfikat jakości
i znakować swoje produkty banderolami Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Miód pszczelarzy zrzeszonych w  P.Z.P , w dobrze pojętym własnym interesie,
musi być oznaczony symbolami i znakami Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Obowiązek ten istnieje wobec samych pszczelarzy i powinien być obowiązkiem
statutowym gdyż daje on gwarancję ochrony ich miodu,
a przede wszystkim pozwoli na skuteczną promocję i reklamę miodu
i innych produktów pszczelich w skali ogólnopolskiej.

Zapraszamy wszystich do dyskusji - odpowiemy na każde pytanie albo propozycję w tej sprawie.

Apikamianna


Zasady i formularze niezbędne do uzyskania certyfikatu i banderoli
Polskiego Zw. Pszczelarskiego umieszone sa na stronie P.Z.P - link poniżej.